Wat verandert er voor het mkb in 2023?

Vanaf 1 januari 2023 zijn er nieuwe wetten en regels van kracht. De veranderingen hebben gevolgen voor uw belastingen, uw pensioen, uw medewerkers en uw energiekosten. Wat zijn de belangrijkste aanpassingen waar u mee te maken krijgt?

Concept jaarwisseling van 2022 naar 2023
Nieuws
Datum: 16-12-2022

Zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek gaat in 2023 met 1.280 euro naar beneden en bedraagt dan 5.030 euro.

Vennootschapsbelasting

Per 1 januari 2023 verandert de vennootschapsbelasting. De winst tot 200.000 valt in schijf 1, het meerdere in schijf 2. Het tarief in de eerste schijf gaat omhoog van 15 naar 19%. Het tarief in de tweede schijf blijft gelijk: 25,8%.

Aanpassing in gebruikelijkloonregeling

De gebruikelijkloonregeling voor dga’s wordt aangepast. In 2022 mocht het gebruikelijk loon nog 75% bedragen van het loon van het meest vergelijkbare dienstverband. Per 1 januari 2023 moet u 100% als uitgangspunt nemen voor het gebruikelijk loon.

Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

Dga’s die geld lenen van de eigen bv gaan 26,9% inkomstenbelasting betalen in box 2 als deze schulden hoger zijn dan € 700.000. Ook voor overtollige liquide middelen in uw holding voor privébeleggingen geldt die grens. U heeft tot 31 december 2023 de tijd om u voor te bereiden en schulden aan de eigen vennootschap die hoger zijn dan € 700.000 euro af te lossen.

Minimumloon

Het wettelijk minimumloon stijgt per 1 januari 2023 met 10,15%.

Verhoging onbelaste reiskostenvergoeding

De onbelaste kilometervergoeding gaat in 2023 van 19 naar 21 cent. U mag dit bedrag van de winst aftrekken voor zakelijke ritten met uw privéauto. En u mag het bedrag aan uw personeel onbelast vergoeden voor woon-werkverkeer en andere zakelijke kilometers met een eigen vervoermiddel.

Oudedagvoorzieningen

Opbouw fiscale oudedagsreserve
Vanaf 2023 kunt u de fiscale oudedagsreserve (FOR) niet meer verder opbouwen. Eerder opgebouwde FOR-reserves blijven staan en mogen volgens de oude regels worden afgewikkeld.

Oudedagverplichting omzetten naar lijfrente

Oudedagsverplichting (ODV) dat is opgebouwd in een bv moet u op dit moment binnen vijf jaar na de AOW-gerechtigde leeftijd omzetten naar een lijfrente, lijfrenterekening of lijfrentebeleggingsrecht. Het plan is om die omzetting ook op latere leeftijd mogelijk te maken, bijvoorbeeld omdat u uw bv wilt opheffen. De maatregel geldt met terugwerkende kracht.

Btw op zonnepanelen

Verkoop en installeer je zonnepanelen op woningen en bijgebouwen zoals een schuur? Dan reken je vanaf 1 januari 2023 geen 21% btw meer. Het btw-tarief voor de levering en installatie van zonnepanelen gaat dan naar 0%.

Energielabel voor kantoorgebouwen

Kantoorgebouwen met tenminste 100 m2 oppervlakte waarbij minimaal 50% van de totale gebruiksoppervlakte van het pand wordt gebruikt voor kantoorfuncties, moeten minimaal energielabel C hebben. Zowel kantoren in combinatiegebouwen als afzonderlijke kantoren hebben een labelplicht. Bij een lager label riskeert u een boete of sluiting van uw kantoorpand.

Energiekosten

Van 1 januari tot en met 31 december 2023 gaat er een prijsplafond gelden voor kleinverbruikers van energie. U betaalt dan 1,45 euro per m3 gas betaalt tot een maximum van 1.200 m3 en 0,40 eurocent per kWh voor elektriciteit tot een maximum van 2.900 kWh. Over het verbruik daarboven betaalt u de marktprijs. Als u jaarlijks meer dan 5.000 m3 gas of 50.000 kWh elektriciteit verbruikt en minimaal 7 procent van uw omzet bestaat uit energiekosten, komt u in aanmerking voor de Tegemoetkoming Energiekosten-regeling (TEK), een tijdelijke ondersteuning, bedoeld voor de energiekosten in de periode van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023.

Overdrachtsbelasting bedrijfspanden

De overdrachtsbelasting voor bedrijfs- en beleggingspanden stijgt per 1 januari 2023 van 8 naar 10,4%.

Heeft u een vraag of wilt u persoonlijk advies?

Heeft u naar aanleiding van informatie op deze pagina een vraag of wilt u persoonlijk advies? Vul dan het onderstaande reactieformulier in of neem contact met ons op. 

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.

Stel ons gerust uw vraag